A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaARP S.A. i AGH wspólnie na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie podpisały list intencyjny. Strony zadeklarowały współpracę w zakresie rozwoju i wykorzystania czystych technologii węglowych. Spotkanie w Krakowie to kolejny element realizowanego przez Oddział ARP S.A. w Katowicach projektu  „Forum Innowacyjnego Węgla”.

Uruchomiony w ubiegłym roku portal Forum Innowacyjnego Węgla jest istotnym uzupełnieniem oferty ARP w obszarze wsparcia innowacji. Szczególnie ważny jest dla nas aspekt produkcji paliw płynnych w procesie gazyfikacji i wreszcie zagospodarowanie odpadów z  procesu produkcji. Dlatego tym bardziej cieszę się, że wspólnie z tak kluczowym partnerem jak Akademia Górniczo-Hutnicza możemy przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej i pokazać potencjał nowoczesnych metod wykorzystania węgla. ARP zawsze dąży do współpracy z najlepszymi, a jak pokazują wyniki Rankingu Studiów Inżynierskich, AGH to druga najlepsza uczelnia techniczna w Polsce. Liczę na to, że nasza współpraca obu stronom przyniesie wiele satysfakcji – powiedział wiceprezes ARP Michał Szaniawski  podczas uroczystości podpisania umowy o współpracę z AGH.

Sygnatariusze listu dostrzegają szanse, jakie dają polskiemu górnictwu nowoczesne technologie węglowe. Celem podjętej współpracy będą działania promujące wyniki badań w zakresie zastosowania tych technologii w gospodarce. Efektem podjętych działań będzie wdrożenie innowacyjnych technologii  na szeroką skalę.

Niezmiernie cenię działania Agencji, polegające na wspieraniu przedsiębiorstw, szczególnie na rynku w branży górniczej.  Poprzez podpisanie listu intencyjnego jesteśmy zobowiązani do wspólnego działania na rzecz konkurencyjności polskiego górnictwa oraz wspólnego występowania o realizowanie i finansowanie innowacyjnych projektów, a także wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w górnictwie węgla - powiedział prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - prorektor ds. Współpracy AGH.

Portal Forum Innowacyjnego Węgla popularyzujący metody czystych technologii węglowych skupia już trzy ośrodki naukowo – badawcze: Główny Instytut Górnictwa, zabrzański Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz krakowską Akademię Górniczo - Hutniczą.
W najbliższej przyszłości lista partnerów zostanie poszerzona o kolejnych kooperantów m.in. Politechnikę Śląską.

Zdjęcie  – List intencyjny podpisany. Od lewej prof. dr hab. inż. Marek Cała - dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, obok Michał Szaniawski - wiceprezes ARP S.A. oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - prorektor ds. współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej.

Uścisk dłoni