A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaARP uczestnikiem Okrągłego Stołu w sprawie regionów górniczych w transformacji

W Polsce Okrągły Stół na temat transformacji regionów górniczych odbył się w Katowicach w GIG-u, 6 września 2019 r. Wzięli w nim udział przedstawiciele Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, samorządu wojewódzkiego, biznesu, naukowcy i europarlamentarzyści.

WIZJA I STRATEGIA ROZWOJU

Pierwszym etapem było otwarcie w Brukseli Sekretariatu Platformy Wsparcia Regionów Górniczych. Na jej działanie środki udało się zapewnić dzięki odpowiednim poprawkom
do budżetów UE na rok 2018 i obecny. Na rok 2020 budżet wyniesie prawdopodobnie 20 mln euro. Najważniejsze zadanie Sekretariatu to teraz pomoc regionom górniczym, takim jak Śląsk, w przygotowaniu dobrych projektów pod kątem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, wymiana doświadczeń pomiędzy państwami, dostęp
do ekspertów itp. Obecnie do Platformy regionów górniczych przystąpiły regiony z sześciu krajów – Hiszpanii, Grecji, Rumunii, Czech, Słowacji, Polski. Wśród przykładów regionów górniczych, które przeszły już transformację i wygasiły górnictwo na przestrzeni kilkudziesięciu lat Buzek wymienił Zagłębie Ruhry i Kraj Basków. Część pomysłów i działań Niemców i Hiszpanów mogą posłużyć jako dobry przykład dla Górnego Śląska.

FUNDUSZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

Na fundusz, który  ma na celu przeobrażenie energetyki w okresie przejściowym  na początek przeznaczono 5 mld euro. W niedalekiej transformacji Polska musi mieć partnerów do realizacji tego trudnego przedsięwzięcia. Ponadto nie możemy zapominać  o tym, że mamy pewne obowiązki wobec UE, ale Unia ma również obowiązki wobec Polski  a zwłaszcza Śląska -  powiedział Jerzy Buzek.

Fundusz jest przeznaczony na nowe inwestycje na terenach pokopalnianych czy budowę nowoczesnego, przyjaznego dla środowiska przemysłu. To powinno stworzyć atrakcyjne miejsca pracy, dać impuls rozwoju małym i średnim przedsiębiorstwom czy start-upom.  Ma również wspierać szeroko rozumiane innowacje społeczne, polepszające codzienną jakość życia mieszkańców tych regionów. Chodzi także o poprawę jakości powietrza, walkę ze smogiem. Chodzi o rewitalizację miast, o zatrzymanie młodych ludzi w tych regionach pogórniczych. To jest cel i stawka tego Funduszu.

Rewitalizacja terenów pogórniczych i poprzemysłowych w obszarze zainteresowań samorządu

Województwo śląskie, jako jeden z pierwszych regionów pilotażowych, od początku aktywnie angażuje  się w działania Komisji Europejskiej w ramach Platformy Regionów Górniczych. Samorząd pracuje nad rozwiązaniami i projektami ukierunkowanymi na przyspieszenie sprawiedliwej transformacji od dawna. Od ponad 1,5 roku – dzięki inicjatywie Transformacji Regionów Górniczych – jeszcze bardziej intensywnie. Strona polska przedstawiła Komisji Europejskiej dotychczas 26 przedsięwzięć pilotażowych dla Śląska. To 14 przedsięwzięć krajowych, 12 przedsięwzięć regionalnych (8 projektów samorządu województwa, 2 projekty Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,  po jednym Uniwersytetu Śląskiego i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej).

Ważnym obszarem zainteresowania samorządu województwa jest rewitalizacja terenów pogórniczych i poprzemysłowych. Samorząd wojewódzki planuje pełnić funkcję Strategicznego Operatora Rewitalizacji w regionie.

Okrągły Stół

Inicjatywa państw najbardziej zainteresowanych takich jak: Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia, Grecja i Hiszpania. W ramach której omawiane są problemy rewitalizacji terenów pogórniczych, ubóstwo energetyczne, problem smogu, przekształceń itp. Okrągły Stół to inicjatywa, która ma na celu czerpanie z doświadczeń z działań innych państw np. Niemiec na przykładzie Nadrenii Północnej – Westfali czy hiszpańskiego Kraju Basków.

Polska jest kolejnym krajem, w którym odbył się Okrągły stół. W roku 2018 r. miał miejsce  w Niemczech, Czechach i w Rumunii. W tym roku oprócz Polski Okrągły Stół obradował  w Wielkiej Brytanii i w Hiszpanii.