A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZmiany na stanowisku Dyrektora Oddziału

Henryk Paszcza od 2003 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora, a od września 2008 r. był dyrektorem katowickiego Oddziału ARP. Paszcza pochodzi z Jaworzna i jest absolwentem Wydziału Górniczego AGH w Krakowie. Karierę zawodową zaczął w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Mysłowicach, najpierw jako technolog szybowy, a potem kolejno jako inspektor pod ziemią, z-ca dyr. ds. pracowniczych, z-ca dyr. ds. ekonomiczno-finansowych, z-ca prezesa zarządu i dyr. biura i finansów. Następnie w Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego i Kompanii Węglowej był z-cą dyr. Biura Restrukturyzacji Organizacyjnej i Nadzoru Właścicielskiego, dyr. Biura Restrukturyzacji Technicznej, dyr. Biura Reformy Górnictwa.

Od 2 stycznia dyrektorem p.o. został Robert Marzec, który do tej pory był koordynatorem Zespołu Monitorowania Strategii Górnictwa w katowickim oddziale ARP. Marzec jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego. Karierę zawodową rozpoczął w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, a następnie, od 1999 r., w Biurze Monitorowania Górnictwa Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego SA, a więc pod okiem poprzedniego dyrektora katowickiego oddziału ARP, Henryka Paszczy. „Od tego czasu nierozerwalnie związany z obserwacją i analizami zagadnień związanych z przemianami sektora, jak też i rynku węglowego w Polsce. Od powstania Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu w Katowicach zaangażowany we współpracę z jednostkami administracji rządowej oraz podmiotami górniczymi i naukowo-badawczymi związanymi z górnictwem. Przeprowadzone wraz z nowym rokiem zmiany winny zapewnić tym samym kontynuację i stabilność procesu monitorowania działalności górnictwa węgla kamiennego” - można przeczytać w informacji nadesłanej przez ARP.