A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaWspółpraca z Ministerstwem Aktywów Państwowych

Realizacja usług wykonywanych na rzecz Ministerstwa Aktywów Państwowych przez Oddział ARP S.A. w Katowicach obejmuje m.in.:

  • monitorowanie: zmian stanu zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego; obrotu węglem przez producentów na rynku krajowym i międzynarodowym;  sposobu wykorzystania dotacji budżetowych oraz udzielanej pomocy publicznej, w tym roszczeń pracowniczych, działań wykonywanych po zakończeniu  likwidacji kopalń
    i naprawiania szkód górniczych;

  • udział w projektowaniu rozwiązań legislacyjnych dotyczących sektora górnictwa węgla kamiennego;

  • analizę i opiniowanie wieloletnich programów i strategii funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora górniczego;

  • sporządzanie dokumentacji stanowiącej podstawę przyznania dotacji budżetowych
    w celu likwidacji zagrożeń i naprawy szkód górniczych oraz rekultywacji terenów po zlikwidowanych kopalniach i roszczeń pracowniczych;

  • opracowywanie analiz: zatrudnieniowo-płacowych w górnictwie węgla kamiennego, sytuacji ekonomiczno-finansowej górnictwa;

  • prowadzenie bazy danych o firmach usługowych wykonujących podziemne prace górnicze w kopalniach.

Ponadto, w ramach powierzonych przez Ministra Energii obowiązków, Oddział ARP S.A. w Katowicach cyklicznie przeprowadza kontrole wykorzystania dotacji budżetowej, będące również elementem monitoringu procesów restrukturyzacji górnictwa. Kontrole obejmują wykorzystanie budżetowych środków finansowych przeznaczonych na restrukturyzacje zatrudnienia, likwidację kopalń oraz usuwanie szkód górniczych.

Raporty i sprawozdania tworzone w ramach współpracy publikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Aktywów Państwowych.