A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaStruktura

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., z dniem 1 marca 2003 roku, utworzyła Oddział w Katowicach w celu monitorowania procesów restrukturyzacyjnych sektora górnictwa węgla kamiennego, który zlokalizowany jest w zdecydowanej większości na Górnym Śląsku. 

Obowiązująca od 2009 r. struktura organizacyjna katowickiego oddziału to cztery biura merytoryczne, dyrekcja oraz zespół kadrowo-finansowy. 

W oddziale pracuje 30 pracowników monitorujących zarówno sektor węgla kamiennego i brunatnego, jak również siarki i soli.