A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaDyrekcja

Paweł Mucha - p.o. Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Katowicach
tel.: (+48 32) 757 48 04 
e-mail: pawel.mucha@katowice.arp.pl

Karol Osadnik - Z-ca Dyrektora Oddziału ARP S.A. w Katowicach
tel.: (+48 32) 757 48 01
e-mail: karol.osadnik@katowice.arp.pl