A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaDyrekcja

Henryk Paszcza - Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Katowicach
tel.: (+48 32) 757 48 02 
e-mail: henryk.paszcza@katowice.arp.pl

Karol Osadnik - Z-ca Dyrektora Oddziału ARP S.A. w Katowicach
tel.: (+48 32) 757 48 01
e-mail: karol.osadnik@katowice.arp.pl